Thredbo Village - (02) 6457 6327      

Alfresco Pizzeria

The maestro Luigi at work in the pizzeria

 


Download a printable PDF of our menu

SALADS
GARDEN - $8.5
GREEK - $9.8  Sitemap  |   Disclaimer  |   Copyright Alfresco Pizzeria © 2015  |