Thredbo Village - (02) 6457 6327      

Alfresco Pizzeria

The maestro Luigi at work in the pizzeria

 


Download a printable PDF of our menu

All pizzas served with our special Italian tomato passata and mozzarella cheese  Sitemap  |   Disclaimer  |   Copyright Alfresco Pizzeria © 2015  |